wistudat.info

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

CO2


CO2, wat feitjes op een rijtje gezet...


Natuurlijke aardse CO
2-uitwisseling ontstaat onder andere door savanne- en bosbranden (blikseminslag), uitstoot uit vulkanen, verteringsprocessen in natte oerwouden en mangroven en de CO2-uitwisseling uit de zeeën en oceanen. De menselijke/industriële CO2-uitstoot bedraagt ongeveer 6% van de totale natuurlijke aardse CO2-uitwisseling volgens de huidige wetenschap.

Van de totale CO
2 uitstoot in de gehele wereld is de mens met industrie, verkeer en wonen verantwoordelijk voor 2% van het totaal (bron: KNMI).  98% van de CO2 uitstoot ontstaat door natuurlijke oorzaken zoals onder andere hierboven genoemd.

Van die
2% van het totaal - het door de mens "veroorzaakte" aandeel in de totale CO2 uitstoot - is de industrie verantwoordelijk voor 89%  (= 1,78 % van het totaal), is het verkeer & vervoer verantwoordelijk voor 7%  (= 0,14% van het totaal), is onze leef & woonomgeving verantwoordelijk  voor 4%  (= 0,08% van het totaal).

         De
2% menselijk aandeel zijn als volgt verdeeld:

jaar

Industrie relatief aandeel

% van het totaal

Verkeer & vervoer relatief aandeel

% van het totaal

Leef & woonomgeving relatief aandeel

% van het totaal

1990

88%

1,76%

6%

0,12%

6%

0,12%

2005

89%

1,78%

7%

0,14%

4%

0,08%

2025

92%

1,84%

5%

0,10%

3%

0,06%

In 2005 veroorzaakte de industrie ruim 8 maal zoveel uitstoot als Verkeer & Vervoer en Leef & Woonomgeving samen.

De industrie gaat (prognose & planning)  in 2025 naar
11,5 maal de uitstoot van Verkeer & Vervoer en Leef & Woonomgeving samen.


Planningen van overheden zijn erop gericht dat met name de sectoren Verkeer & Vervoer  en Leef & Woonomgeving  minder gaan uitstoten, terwijl de industrie zijn uitstoot vergroot van
89% (=1,78% van het totaal)  naar 92% in 2025 (=1,84% van het totaal).


Zeer opvallend is dat met name energieopwekking en raffinaderijen een zeer groot aandeel hebben in deze voorziene stijging.


Eveneens is opvallend dat juist de sectoren Verkeer & Vervoer en Leef & Woonomgeving fiscaal het meest worden belast, en de industrie gewoon doorgaat en door kan gaan met steeds meer uitstoot te genereren.


Duidelijk is dat het
"Grote Geld" achter onder andere dit CO2 circus zit om de zoveelste geweldig veel geld genererende business te realiseren. Een "eerlijke" verdeling van lasten en lusten is ver te zoeken, en ja, het geld moet ergens vandaan komen dus waarom niet uit uw zak....


Het is misschien goed om deze cijfers eens in gedachten te nemen op het moment dat weer de een of andere politicus, beroemdheid, bestuurder of milieu-organisatie u een
schuldgevoel meent te moeten aanpraten omdat u ergens wat CO2 uitstoot veroorzaakt, en u te verblijden met (weer) een nieuwe CO2 heffing / belasting, zoals onder andere de CO2-toeslag op de BPM, de hoge bijtelling bij een auto van de zaak indien de auto een bepaalde CO2-uitstoot te boven gaat.

Misschien aardig om te weten:
Een volwassen mens produceert per dag ongeveer 900 gram CO
2 door te ademen.
Eén persoon is verantwoordelijk voor 0,00000000001% (één tienmiljardste van een procent = 1 biljardste deel) van de totale CO
2 uitstoot.

laatste wijziging op 20-06-2010

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu