wistudat.info

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

De regering in perspectief


Soms is het goed, zeker overzichtelijker als je een aantal zaken eens nuchter op een rijtje zet.  Dat heeft vaak een heel verhelderend effect, en kan soms laten zien wat er op een “hoger niveau” zich afspeelt.  Ook als je niet gelooft in allerlei complot theorieën en vertrouwen hebt in de overheid en de politici, spreekt het overzicht boekdelen en is het werkelijk verhelderend…

De overheid en vele politici hebben zo hun eigen agenda’s, die ze niet met u – de kiezer – delen. Als je als overheid veelvuldig achter grotere internationale machten aan loopt ( of dat nu nieuwe technologie, het oprichten van organisaties of oorlog betreft maakt niet uit), dan is het vaak mogelijk daar ook een graantje van mee te pikken.  
Voeren grotere machten oorlog dan doe je daar aan mee, zonder kritische vragen te stellen. Zijn ze voor een nieuw vliegtuig of willen ze bijvoorbeeld de EU verder reguleren, dan hol je daar ook maar achteraan. Vervelend dat er lokaal soms indringende vragen kunnen worden gesteld.  
Gelukkig ben je als overheidsfunctionaris of als politicus niet verplicht naar waarheid op die vragen te antwoorden, je geeft er gewoon een draai aan die veilig voor je uitpakt. En vraag het vooral niet aan het volk via een referendum want dan krijg je misschien een uitslag die niet past bij de overheidsagenda. Een goed voorbeeld is het referendum over de Europese Grondwet, dat door Nederland, Frankrijk en Ierland werd verworpen, maar dat middels een andere benaming en een minimale aanpassing met een ander kaftje werd omgedoopt in het verdrag van Lissabon, en wat in ieder geval de Nederlanders en de Fransen al door de strot is gedwongen, want de regeringen van Nederland en Frankrijk hebben dat verdrag van Lissabon ondertekend.  Nee,  dat was niet wat de Nederlanders en de Fransen wilden, zoals al bleek uit de eerdere referenda, maar dat was wel wat de Nederlandse en Franse overheid wilde.  

Prachtig hoe een democratie lijkt te werken, de agenda van de regering is daar blijkbaar duidelijk  boven verheven als een hoger (en zeker groter)  doel.  Opmerkelijk is dat dit soort dingen altijd worden verkocht alsof deze onze (ja ook uw) belangen dienen. Dat daar vaak de waarheid flink geweld wordt aangedaan, ach, daar moet u zich maar geen zorgen over maken.
Als het al niet zo bedroevend zou zijn dan is het om je helemaal te bescheuren om te zien in wat voor bochten en konkels ministers, staatssecretarissen en politici zich wringen om hun verhaal te verkopen waarbij vertragen, liegen, bedrog en bewust de waarheid achter houden niet worden geschuwd.  

Kortom, in onze democratie schort het nogal eens aan openheid, transparantie, duidelijkheid en een hoog waarheidsgehalte en lijken de verhulde belangen van de spelers in deze poppenkast hoog bovenaan te staan, waardoor de overheid niet meer per definitie onze belangen behartigt.  
Het is  noodzaak om ze onze belangen nog eens goed duidelijk te maken en het overheidsaureool van “Wij weten wat goed voor u is” onmiddellijk heel kritisch te bekijken, en wellicht komt u er dan achter dat uw belangen juist helemaal niet worden behartigd.  Toch worden deze spelers in de poppenkast steeds weer opnieuw gekozen, Nederland wordt wakker!


Een aantal voorbeelden:

Privacy
Nederland is het land waar met grote voorsprong verreweg het meeste het telefoonverkeer wordt afgeluisterd.
Veel meer dan bijvoorbeeld in het afluistergrage Amerika.
Kentekens van auto's worden in het voorbijrijden massaal gefilmd om "gezochte personen" te kunnen vinden.
Redenen voor dat "gezocht zijn" zijn veelvoudig, ook een simpele belastingschuld of een onbetaalde bekeuring is voldoende om gezocht te zijn.  Recent werd bekend dat ook de kentekens die geen "match" vormden met het bestand "gezochten" bewaard worden, ook al is dit wettelijk niet toegestaan.
Toen minister ter Horst en Hirsch Ballin hiermee geconfronteerd werden was hun reactie dat ze de wet wel even zouden aanpassen en ondertussen gaat men gewoon door met het onwettelijk opslaan van dit soort privacy gevoelige informatie.  Weet dat u gewoon altijd verdachte bent!  In het licht van het voorgaande heeft de toezegging m.b.t. de kilometerheffing en de privacy-gevoelige aspecten daarvan dat er geen privacy gevoelige informatie "voor iets anders" wordt gebruikt dan de rekening erg weinig betekenis.

De €uro

Niemand zat te wachten op de Euro, toch is hij ons op 01-01-2002 “gegeven”.
Het heeft geleid tot massale prijsstijgingen, ondanks toezeggingen van de “regering” dat dit niet zou gebeuren en streng bewaakt zou worden, maar niets was minder waar.

Opgebouwde rechten
Rechten van burgers worden op alle vlakken structureel afgebroken en teniet gedaan. Van het oude arbeidsrecht en sociale zekerheden staat weinig meer overeind, en het halen van je recht wordt steeds moeilijker zo niet onmogelijk.  Alles wat na de 2 wereldoorlog zorgvuldig is opgebouwd is de laatste 9 jaar gestructureerd in hoog tempo afgebroken.

De identificatieplicht
Een tiental jaren terug totaal ondenkbaar in Nederland, inmiddels al weer een aantal jaren gemeengoed.
Nu een uitbreiding op die identificatieplicht, de biometrische gegevens in een chip op paspoort en identiteitsbewijs (vanaf 21 september 2009) en opslag daarvan in een centrale database voor gebruik door opsporingsinstanties – ineens zijn we allemaal verdachten en stemmen zonder je identificatie te tonen is niet meer mogelijk.
Biometrische gegevens zijn een scan van het gelaat en één vingerafdruk conform EU afspraken, echter Nederland gaat daarin weer een stapje verder en wil vier vingerafdrukken opslaan in een database.  Het Europese hof van Justitie heeft echter op 18-09-2009 de uitspraak gedaan dat dit is toegestaan.
Vanaf 21 september 2009 is iedereen die een reisdocument (ID-kaart of paspoort) aanvraagt tevens een verdachte!

Europese grondwet
NEE zegt Nederland massaal tijdens een referendum.
Dan maar een ander kaftje eromheen en een paar tekstuele wijzigingen.
We noemen dit het Verdrag van Lissabon.  Vooral geen referendum meer hierover houden want dan zeggen ze mogelijk weer NEE, veel makkelijker is het voor de regering om dit verdrag gewoon te ratificeren en dat is dus gebeurd op 13 december 2007. Deze aanpassing van de EU structuur is ons gewoon door de strot gedwongen.
De voormalige EEG en dan nu de EU is geheel gebaseerd op Verdragen. Het zgn Verdrag van Lissabon is een verzameling van 274 pagina's met wijzigingen van deze oorspronkelijke verdragen.In dit geval heeft de “regering” toch weer goed naar de burgers geluisterd, of hebben ze een eigen agenda soms?

De oorlog in Irak.
Grote tegenstand van Balkenende om serieus openheid van zaken te geven.
Zijn dit de nieuwe normen en waarden van de democratie, transparantie en openheid of valt er misschien iets te verbergen? Op 12 januari 2010 wordt het rapport over deze kwestie aangeboden aan de 2e kamer...

De JSF
Doorlopend een “verkeerde en gemanipuleerde voorstelling van zaken” om uiteindelijk via gekonkel toch de zaak door te zetten en veel te veel belastinggeld te stoppen in een veel te duur project van onze “bondgenoten”.

Klokkenluiders
Klokkenluiders bij de overheid worden gestructureerd flink dwars gezeten. Ontslag is het minste maar veelvuldig worden zij ook qua rechten en hun individuele status bewust gedwarsboomd en onderuit gehaald.  Als na lange periodes met talloze rechtzaken en beroepen op de WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) om alleen maar hun elementaire recht te halen de overheid tot betaling van vergoedingen wordt verplicht, is diezelfde overheid ook nog in staat die vergoedingen te traineren.

De brand in het Catshuis.
Bewust rapporten achterhouden en ten onrechte ontkrachten door gerenommeerde experts af te breken om maar geen schadevergoeding te hoeven betalen.  Geen excuses naar de nabestaanden van een omgekomen schilder, want dan zou wederom geld verschuldigd zijn.  Fraaie nieuwe normen en waarden. Vooral een goed voorbeeld! Nadat in 2009 bekend werd dat de landsadvocaat een rapport in zijn kluis had achtergehouden heeft de weduwe van de omgekomen schilder een rechtzaak aangespannen.  De regering heeft om de zaken verder binnenkamers te houden een schikkingsvoorstel aan de weduwe gedaan op voorwaarde van geheimhouding.
Eind 2009 bracht de regering naar buiten dat zij de weduwe een compensatie voor de dood van haar man heeft aangeboden.  Hoe nobel klinkt dat en hoe ver is dat van de waarheid...

Het afluisteren van telefoonverkeer.
Nergens ter wereld wordt het telefoonverkeer zo massaal afgeluisterd als in Nederland.
Zelfs het zeer tot afluisteren geneigde Amerika (met ruim 300 miljoen inwoners tegenover 16,6 miljoen in Nederland) realiseert slechts een bescheiden percentage van wat hier in Nederland allemaal lukt.

De financiële crisis.
Vele miljarden belastinggeld worden in de financiële sector gepompt, instellingen staan op omvallen.
Deze instellingen hebben jarenlang flink geld verdiend met risicovolle beleggingen en deelnames, nu gaat het een keer fout en wie kan de rekening betalen???  Ja, de belastingbetaler, de financiële instellingen gaan rustig door met feestvieren en het uitdelen van absurde bonussen omdat ze het zo goed gedaan hebben allemaal.
Van al dit belastinggeld zullen we weinig meer terugzien.
Ook blijkt achteraf dat voor bepaalde instanties miljarden meer betaald is dan wat primair werd gepretendeerd. (Primair werd er zgn 8 miljard voor ABN Amro betaald, dat bleek later 16,8 miljard te zijn en vervolgens werd er achtereenvolgens nog 6,5 miljard 2,5 miljard en nog eens 4,4 miljard in gestoken om de bank "gezond" te maken, wat het totaal op 30,2 miljard brengt)  
Na al dit geld voor financiële instellingen functioneren deze instellingen richting de burger nagenoeg niet, het is haast onmogelijk om bij de op belastinggeld drijvende instituten een normale lening of hypotheek los te krijgen.
Pensioenfondsen grijpen de zogenaamde crisis ook aan om pensioenen en uitkeringen voor jaren te “bevriezen” terwijl ze wel meer premie daarvoor invorderen.
Niets is feitelijk te gek om de burger het geld uit de zak te kloppen.
Vervolgens vraagt de minister van financiën de burger ook nog eens om een “bijdrage”.
Lijkt dat niet op dezelfde rekening 2 keer krijgen???

Vaccinaties.
Zorgvuldig wordt de angst rondom de zogenaamde pandemie m.b.t. de Mexicaanse griep/Varkensgriep/Nieuwe Influenza A/H1N1 opgevoerd.
Normaliter overlijden er op jaarbasis wereldwijd een paar duizend mensen als gevolg van de "normale" griep.  Dat wordt dan blijkbaar niet als pandemie gezien. Nu zijn er wereldwijd een paar honderd sterfgevallen die verondersteld worden te zijn veroorzaakt door het H1N1 virus. Bewijs daarvoor is er niet.
Massaal worden vaccins (zeer giftige stoffen bevattend en ernstige gevolgen hebbend, zie de Vaccinaties? NIET DOEN pagina) door overheden besteld en de WHO heeft de 194 VN landen opgedragen hun bevolking verplicht te vaccineren...
Klink heeft 34 miljoen van deze gifspuiten besteld bij Novartis en GlaxoSmithKline (GSK).
Ook tegen Novartis worden (net zoals tegen Baxter) aanklachten ingediend.
Klink en consorten zijn hiervan volledig op de hoogte, maar doen het af als onzin.
Een aardige insteek voor een minister verantwoordelijk voor de gezondheid van de Nederlandse burger...
We betalen zogenaamd 700 miljoen voor deze 34 miljoen vaccins.
€ 20,59 per vaccin.  De rest van de wereld betaald gemiddeld tussen de 10 en de 20 euro per vaccin.
Zelfs hierin worden we bedonderd/opgelicht/getild......

Kilometerheffing
In 2011 (voor vrachtverkeer) en 2012 voor het overige verkeer wordt de kilometerheffing ingevoerd.
We gaan per gereden kilometer betalen. De BPM en Houderschapsbelasting komen dan te vervallen.
Afhankelijk van het soort voertuig gaan we tussen de 3 en 12 cent per gereden kilometer betalen, een kastje in het voertuig bepaalt middels GPS hoeveel kilometer er gereden wordt en het zou er voor 80% niet duurder op worden.
Dit is amper door de 2e kamer heen of de provincies gaan al denken over een nieuwe belasting want hun houderschapsbelasting opcenten krijgen ze niet meer in 2012. Vandaar de "noodzaak" voor een nieuwe belasting die toch zorgt dat de centjes fijn binnenkomen. Het zal een ingezetenenbelasting gaan worden.
Blijkt dus al bij de goedkeuring van de plannen dat er toch extra belastingen staan aan te komen.
En nee hoor, alle informatie wordt niet opgeslagen om de privacy te waarborgen.  Waar hebben we dat eerder gehoord?

Ernstige milieumisdrijven met medeweten en medewerking van de Overheid
Al sinds jaren worden op grote schaal giftige zware metalen die veel geld kosten om "afgevoerd" te worden verwerkt in hout, geimpregneerd hout wel te verstaan. Arseen (arsenicum) en Chroom VI zitten in hoge mate geconcentreerd in hout, dat deze gifstoffen afgeeft aan alles wat het hout aanraakt (Kinderen met hun speeltoestellen, schuttingen etc) wat leidt tot kanker.  Door neerslag sijpelen deze zwaar kankerverwekkende metalen in het grondwater, waardoor massaal het grondwater wordt vergiftigd en ook drinkwater wordt vervuild.
De Overheid bedenkt het "KOMO-keur" voor geimpregneerd hout, wat dus doorspekt is van de zgn Wolmanzouten, zijnde arseen en chroom VI.
Afgevoerd (oud) geimpregneerd hout wordt vermalen en samengevoegd met "normaal" houtafval en vervolgens met subsidie als "groene" brandstof aan vuilverbrandingsovens geleverd waardoor deze giftige metalen ook nog eens in onze lucht terecht komen.
In plaats van flink te moeten betalen voor het afvoeren van deze giftige zware metalen wordt op deze manier ook nog eens miljarden verdient met het sluiks "afvoeren" van deze metalen in hout dat voor allerlei doeleinden in de samenleving wordt gebruikt....
Bestuurders en politici kijken bewust de andere kant op.
Premier Balkenende heeft medio 2008 het volledige dossier ontvangen van Ing. Ad van Rooij te St. Oedenrode en heeft (schriftelijk aan v. Rooij) besloten er NIETS mee te doen.
Voor alle details van deze zaak hier klikken.

Extreme dienstauto voor demissionair premier Balkenende!
Sinds begin maart 2010 heeft Balkenende een nieuwe dienstauto.
Hij heeft zijn gepantserde BMW 760Li  ingeruild voor een gepansterde Merdeces S 600 Guard, een auto van ongeveer € 600.000  met een 12 cylinder bi-turbo motor die een fors slokje benzine lust.
Bekend is dat Balkenende een voorliefde heeft voor exclusieve auto's maar dit is gewoon bizar, zeker in tijden van crisis.

De huidige regering van VVD en PvdA
Sinds het najaar van 2012 hebben we een "regering" van VVD en PvdA.
Dit is "bedacht" door de heren Rutte en Samson, immers hadden er veel kiezers op hen gestemd.
Wat deze heren niet door hadden is dat juist vele kiezers probeerden strategisch te stemmen en daarmee proberen te voorkomen dat of Rutte of Samson juist uit het Torentje zou worden geweerd.

Door deze curieuze combinatie werden zowel VVD als PvdA genoodzaakt om ten aanzien van hun verkiezingsprogramma's water bij de wijn te doen.
Met name bij de VVD is dat bij de achterban nogal in het verkeerde keelgat geschoten, hetgeen op hun website nog steeds dagelijks goed te volgen is.
Bij de PvdA wil men u doen geloven dat hun kiezers helemaal gelukkig zijn, daarom wordt juist op de website van de PvdA driftig gewerkt om serieuze commentaren te weren en eventueel te verwijderen.  Dat geeft ook goed aan hoe het zit met het democratische gehalte van de PvdA.

Verder denken zowel VVD als PvdA dat de kiezer en eigenlijk het hele Nederlandse Volk dom en gek is.
De "maatregelen" die deze regering heeft bedacht worden onder het mom van "bezuinigingen" verkocht, terwijl de meeste maatregelen niets anders zijn dan keiharde lastenverzwaringen.
Maar het woord lastenverzwaringen is politiek gezien ongewenst, bezuinigingen klinkt veel beter.
Nu is het verder aan u zelf als burger en kiezer hoe u hiermee om wenst te gaan.
Gaat u het slikken dat juist u degene zult zijn die de rekening moet betalen van het structurele broddelwerk wat regeringen nu en de afgelopen jaren over ons hebben uitgestort, met extreem grote financiële problemen of bent u inmiddels zo ver dat u een duidelijk signaal naar deze verbrassers van ons belastinggeld wilt sturen?


laatste aanpassing op 01-01-2013Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu