wistudat.info

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Vaccinaties? NIET DOEN!

We zitten in de herfst en het "promoten" van de seizoens-griepprik", de jaarlijkse vaste vaccinatie tegen de griep is weer volop gaande.

In de versie van het vaccin dat najaar 2010 gebruikt gaat worden is ook het vaccin voor de mexicaanse griep aanwezig.
Daarnaast is de hoeveelheid virusmateriaal in de vaccins verviervoudigd!!!
De giftige stoffen die daarin zitten zitten dus nu ook in de reguliere griepprik.
Wees gewaarschuwd!

Australië, India en Finland  hebben het mexicaanse griepvaccin verbannen in verband met neurologische schade als gevolg van dit vaccin.
Zweden en de EU onderzoekt het verband tussen het mexicaanse griep vaccin en de ontstane neurologische schade.
In Frankrijk is ophef ontstaan in de Media over neurologische schade als gevolg van het mexicaanse griep vaccin, en in Korea is een politicus alsmaar over dit onderwerp waarschuwend bezig.


Langzaam maar zeker komt boven water wat voor nare effecten dit giftig vaccin heeft!

Nou is neurologische schade één van de mogelijke gevolgen waarvoor deze site alsmaar waarschuwde als gevolg van de giftige stoffen in bedoeld vaccin.
En nu komen deze gifstoffen voor in de reguliere seizoensgriepprik!!!


De EU en de meeste regeringen  gaan het pandemie fenomeen eens serieus onderzoeken.
Ook wordt gekeken naar belangenverstrengelingen van bestuurders/adviseurs/politici met de farmaceutische industrie.

Tegelijkertijd wordt de HPV vaccinatie en de seizoensgriep vaccinatie (griepprik) weer "gestimuleerd".
Over deze vaccinaties is genoeg te vinden op het internet, kort en simpel:
Het is gif, ZEKER NIET DOEN!!!!Laatste nieuws aangaande H1N1 vaccinaties:

FEITEN mbt het H1N1 virus en bijbehorende vaccins(ook Mexicaanse griep, Nieuwe Influenza A, Varkensgriep):

2005-06-01 WHO vraagt patent aan op H1N1 VIRUS (patent toegewezen in jan 2008) 1 jaar voor de uitbraak!
De New Zealanders Robert Webster en Richard Webby (WHO) zijn de patent houders van de US Patent Application 20090010962 - Genetically Engineered Swine Influenza Virus and Uses Thereof (link)

2006-03-21 GlaxoSmithKline's 2006 patentaanvraag Pandemrix H1N1 griepvirus vaccin 3 jaar voor de uitbraak ingediend (Patent WO2006100109 A1).
2006-11-06 Novartis Zwitzerland Patentaanvraag H1N1 vaccin, 2,5 jaar voor de uitbraak (Patent US 20090047353).
2008-10-06 Patent op H1N1 VIRUS door Medimmune (Patent US 20081006921 A1) 1 jaar voor de uitbraak!
2008-08-28 Patent op H1N1 vaccin aangevraagd door Baxter patent (US 20090060950 A1) verkregen 10-07-2009
2009-04      Uitbraak Mexicaanse (H1N1) griep in Mexico, volgens de WHO een natuurlijk en ONBEKEND virus (waar ze wel zelf PATENT op hebben...)
2009-06-11 WHO kondigt een niveau 6 pandemie af.
2009-09-09 Amerikaanse FDA (Food & Drug Administration) geeft H1N1 vaccin info uit
(link), waarin duidelijk staat dat het onbekend is wat de effecten zijn op kinderen jonger dan 4 jaar (punt 8.4) en zwangere vrouwen (punt 8.1), omdat deze testen niet eens op dieren uitgevoerd zijn.
Tevens is niet bewezen dat deze vaccins voor deze categoriën effectief zijn, en dat het vaccin slechts in uiterste noodzaak aan zwangere vrouwen kan worden verstrekt.
2009-09-30 EU keurt de vaccins ONGETEST en alleen op AANNAMEN goed.
Alle Europese regeringen hebben "bijzondere" contracten met de farmaceuten afgesloten waarbij het meest bijzondere is dat alle vaccin-fabrikanten gevrijwaard zijn van juridische (schade) claims als gevolg van deze ongeteste vaccins.
2009-11-15 In totaal 22 doden als gevolg van de Mex.griep.  Tijdens een normale seizoensgriep komen er in Nederland tussen de 250 en 2000 mensen te overlijden.  Nu wordt dat minimale totaal van 250 (in Ned) in heel Europa niet eens gehaald voor de Mex.griep.
2009-11-18 Op het RTL-Nieuws van 18:00 wordt gemeld dat 6 mensen vrij kort na vaccinatie zijn overleden, maar dat hun overlijden NIETS te maken heeft met de vaccinatie. Alle 6 hadden hartproblemen. Dit verhaal werd kort daarna door een "vaccin-expert" van de WHO bevestigd.

- Het in 2009 door de WHO "nieuw" en "natuurlijk" griepvirus is niet zo nieuw als de WHO wil doen lijken. De WHO heeft er al sinds half 2005 een
 patent op aangevraagd en dat in jan 2008 verkregen. Dat betekent dat het H1N1 virus half 2005 reeds bestond in de laboratoria van de WHO
 De diverse vaccin fabrikanten hebben ook al ruim voor de uitbraak hun patenten voor vaccins "geregeld".  Toch heel opmerkelijk voor een "nieuwe" griep.
- Goedkeuring vaccins in de EU is zonder testen/onderzoek gebeurd, zogenaamd vanwege de grote spoed. Zoals bovenstaande data mbt patenten reeds aangeven
 is het zo dat ook vaccins er al waren in 2006, ruim tijd dus om deze op ALLE aspecten te testen, maar dat is echter niet gebeurd.
- De WHO stelt in hun H1N1 briefing note #14 dat kinderen jonger dan 10 jaar beter NIET gevaccineerd dienen te worden (onvoldoende onderzoek), en als toch
 besloten wordt wel te vaccineren dan volstaat slechts 1 dosis van het vaccin...

Als de bovenstaande data en patent(aanvragen) nog geen belletje doen rinkelen dan misschien de INHOUD van de vaccins wel:

- Squaleen zit in de Europese vaccins, zie de bijsluiters
- Squaleen staat in de USA Medicine Library te boek als ongeschikt voor menselijk gebruik (in vaccins)
- Squaleen (wanneer ingespoten) veroorzaakt neurologische schade, mogelijk met de dood tot gevolg.
- Thiomersal zit in de Europese vaccins, zie de bijsluiters
- Thiomersal is een door de Bestrijdingsmiddelenwet VERBODEN middel (het is een biocide, welke NIET is aangemeld cfm de Bestrijdingsmiddelenwet en derhalve
 geen goedkeuringsnummer heeft waardoor producten die thiomersal bevatten als chemisch afval vernietigd dienen te worden en het tevens verboden is om
 producten die thiomersal (ook thimerosal genaamd) bevatten te verhandelen. Het toch gebruiken/verhandelen van zulke producten is een MISDRIJF.

links naar de bijsluiters: focetria, pandemrix  
Link who briefing note 14 mbt H1N1  

In Nederland moeten - volgens de Gezondheidsraad - ook kinderen tussen 0,5 en 4 jaar worden gevaccineerd, dit deels in TEGENSPRAAK met het advies van de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) in het hieronder vermeldde griep bulletin nr 14!
Ook geen stom woord over het gegeven van diezelfde WHO dat 1 dosis van het vaccin volstaat in plaats van de in Nederland voorziene 2!

De WHO heeft in haar griep-bulletin nr 14 bekend gemaakt dat kinderen beneden de 10 jaar NIET beter niet gevaccineerd moeten worden omdat er onvoldoende onderzoek is gedaan over de mogelijke bijwerkingen voor deze categorie.  Als lokale authoriteiten toch voor vaccinatie besluiten dan is er in plaats van 2 x het vaccin maar 1 x het vaccin nodig.

De bijsluiter van het H1N1 vaccin ("Focetria" van Novartis en Pandemrix van GlaxoSmithKline (GST)) is te lezen op Focetria en Pandemrix
Dit vaccin bevat "Thiomersal" wat een synoniem is voor Thimerosal 0,05 mg per injectie en onder meer Squaleen 9,75 mg (Focetria)  en 10,69 mg (Pandemrix) per injectie


De Europese Unie heeft de vaccins voor de varkensgriep/mexicaanse griep/nieuwe influenza A/H1N1 ONGETEST goedgekeurd voor gebruik van af 1 oktober 2009.
Zogenaamd onder het mom dat door de inzet van deze vaccins vele europese doden voorkomen zullen worden.
Het zal echter precies andersom uitpakken. De extreem giftige stoffen in deze vaccins tasten in ernstige mate het immuunsysteem aan en leiden uiteindelijk tot de dood!
De door Klink gekochte vaccins komen van Novartis en GlaxoSmithKline (GSK)  en dragen  de naam Focetria resp. Pandemrix.

WEES GEWAARSCHUWD!!!

Ook is recentelijk gebleken dat onze meest gerenommeerde viroloog Ab Osterhaus belangen heeft in de farmaceutische industrie.
En al eerder bleek onze "gezondheidsraad" gefinancierd te worden met gelden uit de farmaceutische industrie, hoezo belangenverstrengeling?  Ab Osterhaus heeft ook nog van onze regering (jawel!) een prijs gehad van € 1.000.000 omdat hij zo goed met het bedrijfsleven samenwerkt!!!   Wat is Nederland toch blij met deze man!!!


De 34 miljoen vaccins die Klink besteld heeft zouden (volgens de regering) € 700 miljoen gaan kosten. Dat is € 41,18 per inwoner, € 20,59 per vaccin.
Onze oosterburen, bij de Duitsers kost dit vaccin niet meer dan € 28 per inwoner.
Gelukkig, en heel slim ook koopt ieder land afzonderlijk in. Met grotere aantallen krijg je prijzen van ongeveer € 10 per vaccin. Maar dan zijn de winsten van de farmaceutische bedrijven wat lager en dat kunnen we ze niet aandoen.
Deze zogenaamde 700 miljoen extra kosten leiden tot een verhoging van de ziektekostenverzekering met 120 euro per jaar(elk jaar weer).
Hier hebben toch weer een aantal mensen goed zitten rekenen en zakken worden weer eens gevuld....


De aanstaande nederlandse vaccinaties ("Focetria" van Novartis Italië en "Pandemrix" van GlaxoSmithKline(GST)) bevatten squaleen.
Deze stof veroorzaakt neurologische problemen die tot de dood kunnen leiden.
In Groot Brittanië heeft de regering eind juli 2009 een vertrouwelijke brief gezonden aan 600 neurologen met de inhoud dat het vaccin "mogelijk" neurologische problemen, de dood tot gevolg hebbend kan veroorzaken.

Tijdens de Golfoorlog werd een antrax vaccin gemaakt voor de troepen. Daarin bevond zich squaleen. Dit veroorzaakte ernstige neurologische afwijkingen bij de troepen.
In het "nieuwe" H1N1 vaccin van Novartis zit 62456 maal zoveel squaleen als in het hiervoor beschreven antrax vaccin.  Kunt u nagaan wat iemand die dat gif ingespoten krijgt te wachten staat.....


Minister Klink (VWS)  heeft op 8 augustus 2009 via een radio-interview laten weten dat de Mexicaanse griep (Nieuwe Influenza A, H1N1,Varkensgriep) niet meer is dan een normale griep. De 34 miljoen aangeschafte vaccins die zijn bedoeld voor het moment waarop dit griepvirus "muteert, verandert en agressiever wordt", zodat de bevolking niet hoeft te wachten op vaccins.

Heel opmerkelijk omdat een gemuteerd/veranderd virus ook een ander vaccin nodig heeft, daarom maar 34 miljoen vaccins ingezet die in ieder geval niet effectief zijn tegen een eventueel gemuteerd griepvirus.
Blijkbaar gaat het dus niet om een vaccin tegen enig griepvirus maar is het van belang dat iedereen toch 2 shots van dit fraaie vaccin krijgt.
Je kunt je afvragen wat hier dan het nut van is, zeker als je verderop leest wat voor gifstoffen en overige rotzooi zich in deze vaccins bevinden.......


De WHO (World Health Organisation)  heeft alle 194 bij de VN (Verenigde Naties)  aangesloten landen dringend geadviseerd hun volledige bevolking VERPLICHT te vaccineren met een vaccin voor de zgn Varkensgriep/Mexicaanse griep/ Nieuwe Influenza A/ H1N1.
Deze vaccins bevatten erg veel giftige stoffen, het is belangrijk dat u het onderstaande eens goed leest, in het belang van uw eigen gezondheid.  Deze actie van de WHO maakt deel uit van een groter plan (een al uit 1972 daterend plan om GENOCIDE te plegen met herhaalde vaccins, dat blijkt uit interne memo's van de WHO) om de wereldbevolking middels herhaalde vaccins wat in aantallen terug te dringen....

In een advies van de WHO van 13 juli 2009 wordt aanbevolen zgn "oil-in-water adjuvants" aan het H1N1 vaccin toe te voegen. Deze zogenaamde "hulpstoffen" veroorzaken het het immuunsysteem het eigen lichaam gaat aanvallen met dramatische gevolgen voor het lichaam.

Een dringend advies om ook een eventuele "verplichte" vaccinatie resoluut te weigeren!
En daar bestaan juridische mogelijkheden voor.

Wat betreft uw rechten (Nederlandse grondwet en Europese grondrechten):
Artikel 11 van hoofdstuk 1 van de Nederlandse grondwet luidt:
"Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam"

Artikel 3 in het Manifest van de grondrechten van de EU luidt:
Het recht op menselijke integriteit
1. Eenieder heeft recht op lichamelijke en geestelijke integriteit.
2. In het kader van de geneeskunde en de biologie moeten met name in acht worden genomen:
a) de vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokkene, volgens de bij de wet bepaalde regels;
b) het verbod van eugenetische praktijken, met name die welke selectie van personen tot doel hebben;
c) het verbod om het menselijk lichaam en bestanddelen daarvan als zodanig als bron van financieel voordeel aan te wenden;
d) het verbod van het reproductief kloneren van mensen.

Het artikel 11 van hoofdstuk 1 van de Nederlandse grondwet kan alleen beperkt worden als voor de specifieke toepassing (vaccinatie in dit geval) een wet is gemaakt.
Mocht dat in de nabije toekomst het geval worden, dan blijft altijd nog artikel 3 lid 1 uit het handvest van de grondrechten van de EU overeind.

In de meeste gevallen gaat het zo dat er primair zoveel paniek gezaaid wordt dat de meeste mensen spontaan van hun grondrechten afstand doen en zich maar laten vaccineren, en dat is nou precies waar de overheid op uit is.

De Polen hebben het "advies" van de WHO naast zich neer gelegd en gesteld dat zij niet eerder zullen vaccineren dan dat is gebleken dat de vaccins ongevaarlijk en werkzaam zijn!


Wist u dat de meeste vaccinaties, griep, vogelgriep(H5N1), varkensgriep(H1N1) ook Mexicaanse griep of Nieuwe Inflenza A genoemd, baarmoederhalskanker(HPV) vol zitten met schadelijke stoffen zoals formaldehyde, aluminium en het zeer giftige kwik?

Het kwik is aanwezig in een organische verbinding genaamd thimerosal, wat als conserveringsmiddel wordt gebruikt.De autoriteiten proberen dit voor u verborgen te houden, en mocht u er onverhoopt toch naar vragen dan vertellen ze u dat er niets aan de hand is. Kijkt u maar op de site van het RIVM. Er wordt netjes vermeld dat er bebroede kippeneieren gebruikt worden bij de aanmaak van het vaccin, maar over formaldehyde, anti-vries of conserveringsmiddel is niets te vinden. Wie meer wil weten over de samenstelling wordt doorgelinkt naar de World Health Organization, maar op de pagina die u dan krijgt zult u tevergeefs zoeken naar de samenstelling van het griepvaccin. Als u vanaf diezelfde pagina een zoekopdracht geeft op ‘thimerosal’ zult u een link vinden naar een document dat ingaat op het verband tussen autisme en thimerosal in vaccins. De geruststellende, en ogenschijnlijk goed onderbouwde conclusie is dat zo’n verband niet bestaat.Minder vrolijk wordt het als u de ‘thimerosal’ zoekopdracht aan Google of een andere algemene zoekmachine geeft.
U krijgt dan een overweldigende hoeveelheid links die wel degelijk aantonen dat er een probleem is met kwikhoudende vaccins, zoals thimerosal-news.

Op diverse pagina’s wordt Dr. Hugh Fudenburg geciteerd, die na uitgebreid onderzoek van gegevens over 1970 tot 1980 zei:‘Als een individu tussen 1970 en 1980 vijf keer na elkaar een griepprik heeft gehad, dan is de kans dat die persoon Alzheimer krijgt 10 maal groter dan wanneer diezelfde persoon 2 of minder griepprikken heeft gehad.’Fudenburg was een zeer vooraanstaand arts en onderzoeker in de immunogenetica die o.a. voor de World Health Organization gewerkt heeft, en zeer veel wetenschappelijk publicaties op zijn naam heeft staan. In 1995 werd hij uit zijn ambt gezet vanwege ‘onethisch en onprofessioneel gedrag’, een lot wat veel klokkenluiders in de medische hoek beschoren is. Als u liever gelooft dat Fudenburg een kwakzalver is dan is dat uw eigen verantwoordelijkheid.

In vaccins zitten allemaal gifmaterialen en vaak zit er "per ongeluk" nog een ander virus in "verpakt".
In een griepprik zitten de volgende gifstoffen:
Ethyleen glycol = antivries
Phenol = een desinfecteringsmiddel
Formaldehyde = kankerverwekkende stof
Aluminium = deeltjes die je hersencellen aantasten
Thimerosal = desinfecteringsmiddel tast immuunsysteem aan en veroorzaakt hersenbeschadiging
Thiomersal = Thimerosal, voor de werking zie Thimerosal.
Neomycin Streptomycin = anti-biotisch en geeft allergische reacties
Squaleen = oil in water adjuvant, een middel dat je immuunsysteem snel op hol laat slaan

Al deze middelen tasten je immuun- en afweersysteem aan. Onderzoeken wijzen uit dat de toename van autisme bij kinderen komt door vaccinaties en met name de stof thimerosal springt er uit als een van de boosdoeners. Het zit ook in de griepprik. Thimerosal zit ook in de kinderprikken DKT, difterie, kinkhoest en tetanusvaccins. Maar het zit in meer vaccins zoals in de onderstaande lijst is te zien.Door de grote lobby van de farmaceutische industrie zijn vrijwel alle dokters voorstander van vaccinaties. Ook het bedrijfsleven maakt er reclame voor en werknemers staan in de rij om een dosis gif op te halen. Gewezen wordt op risicogroepen, zoals onder andere bij hartkwalen, suikerziekte, astma en ouderen. Ingespeeld wordt op angst!
Er zijn plannen om kinderen van 6 tot 23 maanden al een griepprik te geven. In februari 2002 werd bekend dat The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) adviseert om in de periode 2002/2003 ook kinderen van 6 tot 23 maanden tegen griep in te enten.
Het plan is om dit uit te breiden. Pas op.

Thimerosal, een product dat hoofdzakelijk uit kwik bestaat, kwik is zo'n beetje de meest giftige stof voor de mens. Mensen die met kwik werken (dimethyl kwik) hebben speciale handschoenen aan die voorkomen dat er kwik op hun huid komt, een druppel op je huid is al genoeg om binnen een paar maanden te sterven. Een ander zeer nare eigenschap van kwik is dat hoeveelheden die je niet doden zich ophopen in je hersenen en daar letterlijk je hersenweefsel wegvreten. Dit proces stopt ook niet, eenmaal in je hersenen blijft het kwik jaar in jaar uit zijn vernietigende werk doen. Wat doet dit in hemelsnaam in een vaccin? Als reden wordt opgegeven dat het er is om bacterie groei tegen te gaan in het vaccin. Inmiddels blijkt uit jarenlange studies dat kwik bovenaan de lijst staat als de veroorzaker van ziekten als Alzheimer.Een vooraanstaand onderzoeker stelt zelfs dat het opeenvolgend nemen van drie griepprikken je kans op Alzheimer met een factor TIEN toeneemt. Dit kan ook verklaren waarom er de laatste 10 jaar een explosie is en het aantal gevallen van Alzheimer en de aanwezigheid van Thimerosal in vaccins. Thimerosal staat ook als hoofdverdachte in de lijst als het gaat om de explosieve toename van Autisme. Alleen al in de Staat California tonen officiële cijfers aan dat 10 jaar geleden 1 op de 2000 kinderen aan Autisme leed, terwijl dat getal inmiddels ligt op 1 op de 165. Kinderen die door een vaccinatie Autistisch zijn geworden verslechteren met de jaren alleen maar, dit komt omdat het kwik zijn vernietigende werking in de hersenen blijft doen.

Squaleen, toen het in 2000 op ratten werd uitgetest had het voor deze dieren tot gevolg dat ze er accute reumatoide arthritis van kregen.  Het menselijke immuunsysteem herkent squaleen als een olie molecule die van nature in het lichaam aanwezig is. Het zit in je zenuwstelsel en in je hersenen. Er is niets mis mee om dit bijvoorbeeld in de vorm van olijfolie (waarin ook wat squaleen zit) te consumeren. Het probleem zit 'm echter in de manier waarop het je lichaam binnenkomt.
Injecteren is een abnormale manier van binnenkomen waardoor je immuunsysteem wordt aangespoord om ALLE squaleen in je lichaam aan te vallen, niet slechts dat wat werd geinjecteerd...
Het immuunsysteem zal dus alle squaleen in je lichaam aanvallen en alle squaleen moleculen vernietigen, ook op plaatsen waar het van nature voorkomt en van vitaal belang is voor je zenuwsysteem.  Golfoorlog veteranen kregen anthrax vaccinaties welke ook squaleen bevatten, hetgeen voor de meeste van hen leidde tot verschrikkelijke autoimmuun ziekten!  Het bedrijf dat deze anthrax vaccins maakte (Novartis) is het bedrijf dat nu ook voor Nederland het H1N1 vaccin (Focetria) mag leveren, en waarin conform de bijsluiter squaleen en thiomersal (=thimerosal) zit.De overheid (die toch onze belangen zou moeten behartigen) beweert dat vaccins volkomen veilig zijn en besmettelijke ziekten voorkomen. Maar dit wordt weerlegd door statistieken en medische studies.De bijwerkingen van vaccins zijn autisme, dyslexie, hersenletsel, ontwikkelingsstoornissen, epilepsie, ADD, ADHD, wiegendood, allergieën, kanker, astma, diabetes, obesitas, etc.Vaccins bevatten giftige stoffen zoals aluminium, kwik, formaldehyde, antivries, methanol, latex, MSG, dierlijk weefsel en bloed, geaborteerd foetus weefsel, dierlijke proteïnes, dierlijke virussen, bacteriën, etc.

Het is dus zaak om zoveel mogelijk mensen te informeren en net als met de baarmoederhalskanker (HPV) vaccinaties ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen dat weigeren. Samen staan we veel sterker!


laatste aanpassing op 28-10-2010

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu